انواع تكنيك های پيوند مو

اين تكنيك ها شامل انواع روشهای به كار گرفته شده در مراحل مختلف کاشت مو مي شوند. به طور كلي مراحل انجام پيوند مو عبارتند از :
۱- برداشت گرافت از نواحي دهنده
۲- آماده سازي و نگهداري گرافتها
۳- بازسازي خط مو
۴- اماده سازي محل كاشت گرافتها
۵- كاشت گرافتها

تعريف گرافت

هنگامي كه در كتابها و يا وب سايتهاي مختلف درباره كاشت موی طبيعی مطالعه ميكنيد به كلمه گرافت زياد بر ميخوريد. اگر با ذره بين به دقت به موهاي جلو و يا پشت سر نگاه كنيد متوجه ميشويد كه تعدادي از موها به صورت تك شاخه ، تعدادي به صورت دو شاخه ،تعدادی به صورت سه شاخه و بعضا تعدادی نيز به صورت چهار شاخه از پوست خارج شده اند . به هر يك از اين دسته هاي يك تا چهار تايي گرافت گفته ميشود . يعني هر گرافت عبارتست از يك يا چند پياز مو كه ساقه ی انها از يك نقطه از پوست خارج شده اند. براي بدست اوردن تعداد تار مو بايستي تعداد گرافت را بسته به چگونگي توزيع انها در پوست سر در اعداد ۳/۲ ، ۴/۲ و يا ۵/۲ ضرب نمود . اين عدد را پزشك متخصص جراح پيوند مو مشخص مي كند . مثلا وقتي گفته ميشود براي يك بيمار ۲۰۰۰ گرافت كاشته شده يعني بين ۴۶۰۰ تا ۵۰۰۰ تار مو براي وي پيوند شده است.

۱- برداشت گرافت از ناحيه دهنده

براي برداشت گرافتها دو روش كلي وجود دارد:

A- روش نواري يا جراحي ( FUT or strip technique)

B- روش برداشت تك تك يا بدون جراحي ( FUE or FIT)

هريك از اين دو روش موارد استفاده خاص خود را دارند كه بنا به تشخيص پزشك متخصص جراح پيوند مو ميباشد. براي اطلاعات بيشتر در مورد اين دو متد ميتوانيد به قسمت "FUT or FIT" مراجعه فرماييد. دكتر كهنموئي براي برداشت گرافتها از هر دو روش استفاده مينمايد و در مواردي كه وسعت طاسي زياد باشد و بيمار بخواهد ظرف مدت كوتاهي همه سر را پوشيده از مو نمايد تركيبي از هر دو روش كه به ان روش تركيبي يا Combined method گفته ميشود بهره ميگيرد. دكتر كهنموئي در روش جراحي يا FUT از تكنيك خاصي استفاده مينمايد كه پس از گذشت مدتي از عمل هيچگونه خط قابل مشاهده اي در پشت سر بر جاي نمي ماند . نواحي دهنده گرافتها معمولا در پشت سر و اطراف گوشها قرار دارند .دكتر كهنموئي دقيقا از نواحي گرافت بر ميدارد كه پس از كاشت به هيچ عنوان اين موهاي برداشته شده و كاشته شده دچار ريزش نمي شوند . البته در موارد خاصي كه ميزان ذخيره موهاي پشت سر كه به ان بانك مو گفته ميشود ناكافي باشد ممكن است از موهاي بدن نيز براي برداشت گرافت استفاده شود كه به ان "BHT" گفته ميشود. دكتر كهنموئي بسته به وضعيت بيمار ممكن است از BHT‌ نيز استفاده نمايد.

۲- آماده سازي و نگهداري گرافتها

اين مرحله نقش بسيار مهمي در ميزان بقا و زنده ماندن پيازهاي مو دارد . دكتر كهنموئی در اين مرحله از پيشرفته ترين دستگاه ها و ميكروسكوپ ها استفاده مي كند بطوريكه ميزان زنده ماندن گرافت ها و راندمان رشد آنها به بالاتر از ۹۸% ميرسد.

۳- بازسازي خط مو

بازسازي خط مو يكي از مباحث بسيار مهم و حياتي در كاشت مو است. خط مو نقش بسيار مهم و كليدي در طبيعي يا مصنوعي شدن ظاهر چهره فرد پس از انجام كاشت مو دارد . دكتر كهنموئي دوره ي ويژه اي را در اين زمينه در امريكا گذرانده اند و مهارت و تجربه خاصي در بازسازي خط مو دارند به طوريكه در اين زمينه شهرت بسيار زيادي پيدا كرده اند . ايشان با در نظر گرفتن فاكتورهاي مختلف طوري خط مو را بازسازي مينمايند كه كاملا با چهره فرد هماهنگي داشته و به هيچ عنوان قابل تشخيص نيست .

۴- آماده سازي محل كاشت گرافت ها

دكتر كهنموئي با استفاده از ابزار بسيار ظريف اقدام به آماده سازي محل كاشت گرافتها مي نمايند. ايشان در اين زمينه از روشهايي استفاده ميكنند كه نه تنها حداكثر تراكم مو را باعث ميشود بلكه هيچگونه اثري از محل كاشت بر روي پوست سر باقي نمي ماند . ( لازم به ذكر است اكثريت پزشكان و كلينيكها از روشهاي قديمي تر استفاده ميكنند بطوريكه پس از كاشت مو محل كاشت انها بر روي پوست سر بصورت نقاط فرو رفته و بر امده كه اصطلاحا به انها حالت سنگفرشي ويا پوست مرغي گفته ميشود بر جاي ميماند) همچنين دكتر كهنموئي بسته به وضعيت موهاي قبلي ويا بنا به سليقه و درخواست بيمار به موهاي كاشته شده جهت و زاويه مي دهند كه در حالت گرفتن (styling) موهاي كاشته شده پس از رشد اهميت اساسي دارد.

۵- كاشت گرافت ها

در اين مرحله گرافت های آماده شده توسط دستياران متبحر وبا تجربه دكتر كهنموئي در داخل محل های اماده شده توسط وی قرار داده مي شوند.